Brak połączenia z bazą !!!
Oferujemy kruszywo Pollytag w czterech frakcjach:
  • 0,5 - 4 mm
  • 2 - 5 mm
  • 4 - 8 mm
  • 6 - 12 mm
  • oraz mieszanki tych frakcji
Zastosowanie kruszywa Pollytag

BETONY ZWARTE
Zastosowanie lekkich betonów konstrukcyjnych, o wytrzymałościach dochodzących do 60 MPa, pozwala zmniejszyć obciążenia od ciężaru własnego konstrukcji nawet do 25%. Uzyskuje się więc oszczędność w ilości stali zbrojeniowej oraz w wymiarach konstrukcji wsporczych takich jak: fundamenty, ściany, słupy, belki. Betony zwarte znalazły zastosowanie przy budowie wysokich budynków wykonanych w technologii monolitycznej, w budowie mostów, przy produkcji wielkogabarytowych prefabrykatów ściennych i stropowych oraz w konstrukcjach sprężonych.

BETONY PÓŁZWARTE
Charakteryzują się one gęstością objętościową 1400-1600 kg/m3 oraz dużą wytrzymałością na ściskanie. Są szczególnie przydatne w przemyśle materiałów budowlanych do produkcji drobnowymiarowych elementów betonowych, takich jak: pustaki ścienne i stropowe, bloczki i dyle, nadproża itp.

BETONY JAMISTE
Są to bardzo lekkie (1000-1300 kg/m3) betony jednofrakcyjne, które charakteryzują się dobrymi własnościami termoizolacyjnymi ( współczynnik przewodności cieplnej wynosi 0,3-0,5 W/mK). Betony jamiste znajdują zastosowanie jako monolityczne ściany izolacyjno-konstrukcyjne oraz warstwowe izolacje termiczne ścian i stropów w budynkach mieszkalnych, przemysłowych i użyteczności publicznej. Idealnie nadają się do rozbudowy pionowej istniejących obiektów.

OGRODNICTWO (POLLYTAG FLORA)
Właściwości szybkiej absorpcji wody przez suche kruszywo wykorzystywane są w ogrodnictwie, gdzie pollytag stanowi warstwę retencyjną regulującą ilość wody niezbędną do prawidłowej wegetacji. Podobną rolę spełniają w małej architekturze nawierzchnie z pollytag stosowane w parkach i ogrodach - pochłaniają nadmiar wody przy intensywnych opadach i powoli oddają ją w czasie suszy. Dzięki tym właściwościom nadają się na podłoża kortów tenisowych, boisk piłkarskich oraz mogą być używane do zasypek wokół instalacji drenażowych i jako warstwy stabilizacyjno-odsączające np. na składowiskach odpadów.

OCIEPLENIA, WYKŁADZINY I POSADZKI
Z najgrubszych frakcji kruszywa pollytag wykonuje się warstwy termoizolacyjne stropów. Bezpośrednio na konstrukcji stropu układa się warstwę kruszywa, która jest następnie zagęszczana i pokrywana 3÷4 cm szlichtą. Z drobniejszych frakcji kruszywa wykonywane są ciepłe zaprawy oraz wykładziny ścian i posadzek. Kruszywo pollytag stosuje się do ocieplania ścian, stropów i stropodachów, zarówno w budynkach istniejących jak i nowo wznoszonych. Szczególnie efektywne są zasypki zewnętrzne ścian kondygnacji zagłębionych w gruncie oraz izolacje termiczne posadzek piwnic posadowionych bezpośrednio na gruncie.

ZASYPKI MURÓW OPOROWYCH
Pollytag nadaje się do zasypywania murów oporowych, przyczółków mostowych i ścianek szczelnych. Zmniejsza on parcie czynne i pozwala zredukować wymiary konstrukcji lub poprawić jej statyczność. Rozwiązanie to jest szczególnie warte polecenia w przypadku zwiększenia obciążeń naziomu konstrukcji ścian oporowych już istniejących.

POPIÓŁ LOTNY DO BETONU ZGODNY Z PN-EN 450-1:2005

ŻUŻEL PALENISKOWY

Firma Pollytag SA dysponuje doskonałym zapleczem sprzętu transportowego i załadowczego - ciągniki siodłowe Volvo, naczepy, cysterna, trzy ładowarki: Volvo i Ł34, samochody ciężarowe Jelcz i koparka Atlas.

INTRO •  DZIAŁALNOŚĆ •  O FIRMIE •  REALIZACJE
TECHNOLOGIE •  BUDOWA ZBIORNIKA •  KONTAKT •  ENGLISH
Przedstawicielstwo Handlowe
Pollytagu S.A. w Niemczech
metalcoop
Metalcoop Handelsgesellschaft
mbH Wirtschaftsberatung
Ivo-Beucker-Str. 43 40237
Düsseldorf