Brak połączenia z bazą !!!
Zarząd
Tomasz Żołądkiewicz
Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny
telefon: (58) 347 48 02
fax: (58) 343 11 29
e-mail: TZoladkiewicz@pollytag.com.pl


Prokurenci
Zbigniew Ornowski
Prokurent, Dyrektor Techniczny
telefon: (58) 343 10 07
fax: (58) 343 11 29
e-mail: zbyszeko@pollytag.com.pl

Sławomir Reginis
Prokurent, Dyrektor Handlowy
telefon kom: 0 602 212 141
telefon: (58) 342 14 98
tel/fax: (58) 343 14 01
e-mail: slawomir.reginis@pollytag.com.pl
sales@pollytag.com.pl

Sławomir Linkiewicz
Prokurent, Główny Księgowy
tel/fax: (58) 342 14 99
e-mail: finanse@pollytag.com.pl
  1. POLLYTAG S.A. posiada - przyznany przez Zespół Instytutu Techniki Budowlanej d/s Certyfikacji Wyrobów Budowlanych - Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji numer 1488-CPD-0011 upoważniający do znakowania wyrobów znakiem CE.
  2. POLLYTAG S.A. posiada - przyznany przez Zespół Instytutu Techniki Budowlanej d/s Certyfikacji Wyrobów Budowlanych -Certyfikat numer ITB - 001/E upowazniajacy do znakowania wyrobów znakiem ekologicznym EKO - ITB.
  3. Kruszywo pollytag posiada Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie Nr B-266/95, z dnia 3.07.1995, dopuszczający do stosowania w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej oraz inwentarskim.
  4. POLLYTAG S.A. posiada - przyznany przez Zespół Instytutu Techniki Budowlanej d/s Certyfikacji Wyrobów Budowlanych - Certyfikat Zgodności WE numer 1488-CPD-0013 dla popiołu lotnego do betonu spełniającego wymagania normy PN-EN 450-1:2005.
    Popiół z Elektrociepłowni Wybrzeże jest dopuszczony do produkcji kruszywa, które może być stosowane dla celów budownictwa mieszkaniowego, na podstawie decyzji Wojewody Gdańskiego w oparciu o opinię Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku oraz na podstawie postanowienia Państwowego Dozoru Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej w Warszawie.
  5. Aprobata techniczna IBDiM nr AT/2003-04-0417 dla kruszywa pollytag do betonu mostowego.
  6. Aprobata techniczna nr AT/2003-04-0321 dla kruszywa pollytag do podbudów drogowych.
Znak certyfikacji
Deklaracja zgodności
Certyfikat zgodności produkcji
Certyfikat ekologiczny
Certyfikat CE
Certyfikat zgodności
Znak certyfikacji


Certyfikat CE
Deklaracja zgodności

INTRO •  DZIAŁALNOŚĆ •  OFERTA •  REALIZACJE
TECHNOLOGIE •  BUDOWA ZBIORNIKA •  KONTAKT •  ENGLISH
Przedstawicielstwo Handlowe
Pollytagu S.A. w Niemczech
metalcoop
Metalcoop Handelsgesellschaft
mbH Wirtschaftsberatung
Ivo-Beucker-Str. 43 40237
Düsseldorf